Ogłoszenie listy stypendystów

Stypendia przyznaje Prezydent m.st. Warszawy. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o stypendium m.st. Warszawy dla doktorantów są informowane o wyniku naboru.

Następnie z nowo wybranymi stypendystami kontaktują się biura merytoryczne w celu podpisania umowy stypendialnej. W umowie określony zostaje zakres współpracy, w tym m.in. harmonogram wypłaty stypendium oraz sprawozdań z prac nad projektem badawczym.

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy

ogłaszające listę stypendystów III edycji dostępny jest pod linkiem.