Projekt Naukowa Warszawa

W projekcie Naukowa Warszawa przygotowujemy i wdrażamy różne formy współpracy Urzędu m.st. Warszawy z naukowcami i instytucjami naukowymi. Wykorzystujemy procedury oraz rozwiązania nieformalne, które wzmacniają przepływ wiedzy między środowiskami naukowymi a samorządem i pozwalają jak najlepiej go spożytkować.