Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

Prezydent co roku nagradza najlepsze prace magisterskie i doktorskie, które poruszają tematy związane z rozwojem miast i Warszawą.

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe, obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym edycję na warszawskich uczelniach. Zachęcamy młodych badaczy, aby włączali się do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Wspieramy zainteresowania badawcze Warszawą dając możliwość zaprezentowania wyników swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.   

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Współorganizatorem konkursu o Nagrodę Prezydenta jest Muzeum Warszawy, instytucja kultury m.st. Warszawy, której zadaniem jest między innymi włączanie środowisk naukowych do dialogu na temat tożsamości Warszawy.