Nabór prac

Nabór prac

Trwa nabór. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 29 kwietnia!

Nagrodę może otrzymać autor/ autorka pracy złożonej i obronionej w jednostce naukowej z siedzibą w Polsce w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję. Pracę do konkursu zgłasza autor/ autorka lub – za zgodą autora/ autorki – promotor/ promotorka bądź jednostka naukowa, w której ta praca została złożona i obroniona.

Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikami, należy dostarczyć w wersji papierowej osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Biura Strategii i Analiz lub na adres mailowy naukowa@um.warszawa.pl. Formularz do pobrania poniżej.

Zgłoszone prace oceniane są pod względem:

  • wartości naukowej pracy, tj. sposobu ujęcia problemu i adekwatności przyjętych metod badawczych;

  • umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;

  • wartości społecznej, tj. wpływu wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;

  • wartości praktycznej, tj. możliwości zastosowania wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, jak również jednostki organizacyjne oraz osoby prawne m.st. Warszawy.

Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

naukowa@um.warszawa.pl

22 325 86 11 (pon.-pt. 8:00-16:00)

 

Załączniki: