Na czym polega program stypendialny?

Miasto przyznaje stypendia młodym naukowcom, którzy chcą przeprowadzić badanie dotyczące Warszawy. Pomysł na badanie musi się wiązać z konkretnym obszarem funkcjonowania miasta. Obszary te zgłaszają biura urzędu, które potrzebują dodatkowej wiedzy, aby skutecznie wykonywać swoje zadania.

Stypendysta współpracuje ze swoim opiekunem merytorycznym. Jest to urzędnik, który w pracy zajmuje się tą samą tematyką, której dotyczy projekt badawczy. Opiekun merytoryczny zapewnia stypendystce/ście wsparcie poprzez np. pomoc w kontaktach z innymi biurami i jednostkami, udostępnianie materiałów merytorycznych, czy doradztwo.

Współpraca trwa nie więcej niż 12 miesięcy. Wyniki i wnioski z badania powinny przyczynić się do usprawnienia pracy urzędu i do podniesienia jakości życia mieszkańców.