Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.
Mogą je otrzymać uzdolnieni uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, pobierający naukę na terenie m.st. Warszawy. Celem niniejszych stypendiów jest nagradzanie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać zdobycie wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania.

16. edycja projektu stypendialnego SAPERE AUSO:

  • od 23 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku - termin składania wniosków za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2022/2023
  • IV kwartał 2023 roku (listopad) - podsumowanie edycji w sprawie stypendiów na rok szkolny 2023/2024

Aktualności