Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie

To konkurs, którego celem jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych według kryteriów architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych. O nagrodę występuje dyrektorka lub dyrektor placówki, na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, samorządu uczniowskiego lub innych członków społeczności szkolnej. Do konkursu mogą być zgłaszane obiekty oddane do użytkowania, zaliczające się do kategorii, w których przyznawane będą nagrody: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. Zgłaszać można zarówno cały obiekt, jak i jego część.

Aktualna edycja

Wyróżnione wydarzenia

Poprzednie edycje

Wyróżnione wydarzenia

Wyświetlanie 1 - 5 z 15 rezultatów.