Komisja zdrowotna dla szkół i placówek specjalnych

Przedstawiamy Państwu informacje o możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego następujących szkół i placówek specjalnych: Zespołu Szkół Specjalnych nr 38, ul. Namysłowska 10,  Szkoła Podstawowe Specjalna nr 22, ul Spartańska 1, Zespołu Szkół Specjalnych nr 89, ul. Skaryszewska 8, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282, ul. Niekłańska 4/24, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4, ul. Dolna 19, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 ul. Różana 22/24, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 ul. Podmokła 4.

Informujemy, że Scentralizowany Fundusz Zdrowotny przeznaczony jest tylko dla pracowników pedagogicznych i emerytowanych pracowników pedagogicznych wymienionych wyżej 7 szkół i placówek specjalnych (!) prowadzonych przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy – ul Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (do 6 lutego 2022 r.!); od 7 lutego 2022 r. Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Pomoc zdrowotna może być przyznana w szczególności w związku z:

 1. przewlekłą chorobą nauczyciela, np.: schorzenia nowotworowe, cukrzyca, choroby krążenia, alergie itp.;
 2. długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego leczenia w domu;
 3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
 4. koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych;
 5. koniecznością skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej, ze względów estetycznych i zdrowotnych,
 6. stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych.

Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

 1. rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela (np.: konieczność stosowania specjalistycznej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu itp.),
 2. wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
 3. sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem wysokości dochodu brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Nauczyciele mogą ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń

 1. zakup leków lub sprzętu medycznego,
 2. zabieg medyczny,
 3. pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. specjalistyczne leczenie,
 5. pobyt na turnusach rehabilitacyjnych lub koszty usług rehabilitacyjnych.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIII/405/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 lipca 2007 roku

Załączniki: