Komisja stypendialna

członkowie komisji stypendialnej siedzący przy stole

Komisja stypendialna jest corocznie powoływana przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

W skład komisji wchodzą:

  1. przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich,
  2. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy,
  3. do trzech radnych desygnowanych przez Radę m.st. Warszawy.

Komisja stypendialna dokonuje oceny wartości naukowej projektów badawczych pozytywnie zaopiniowanych i ocenionych przez dyrektora komórki merytorycznej.

Lista członków komisji III edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów znajduje się w załączniku.

Załączniki: