„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” – zasady korzystania ze środków przeznaczonych na finansowanie projektu

Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą

Zmiany dofinansowania

Utrzymująca się sytuacja epidemiczna spowodowała przeniesienie aktywności szkół i większości instytucji kultury, nauki i sportu w strefę online. Po wnikliwej analizie sytuacji decyzją Prezydenta m.st. Warszawy do szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa,  przekazane zostaną środki  w wysokości 50 zł na ucznia. Pozwoli to na racjonalne gospodarowanie budżetem miejskim.

w załącznikach list Zastępcy Prezydenta m.st. "Warszawy Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" 2021


Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr z dnia 13 grudnia 2019 r. zostały zabezpieczone środki na realizację projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”, który Miasto realizuje od 2019 roku. Jest to dofinansowanie w wysokości 100 złotych rocznie na jednego ucznia z przeznaczeniem na wyjścia do instytucji kultury, nauki i sportu. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze, nauce i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Budżet przeznaczony przez Miasto na ten cel w 2020 roku to 20 mln zł.

Wstępne podsumowanie dotychczasowych działań pokazuje, że największym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców cieszyły instytucje kultury. Najczęściej wybierane były wyjścia do teatrów i kin oraz lekcje muzealne w warszawskich muzeach.

 

Załączniki:

Często zadawane pytania

Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 
Realizacja tego projektu pozwoli na równy (bo nie generujący kosztów dla rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia młodych warszawiaków.

O rozdysponowaniu środków na poszczególne przedsięwzięcia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz z wychowawcami poszczególnych klas. Pozwala to na wykorzystanie finansowania zgodnie z rzeczywistymi potrzebami kulturalnymi, sportowymi i naukowymi uczniów konkretnej szkoły, klasy, grupy.

Projekt pozwala na wykorzystanie edukacyjnego potencjału warszawskich placówek kulturalnych, sportowych i naukowych. Środki z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” mogą zostać przeznaczone w szczególności na zakup biletów do warszawskich instytucji nauki, sportu, kultury w tym kin, teatrów, muzeów, galerii. Założeniem projektu jest, aby proces edukacji odbywał się również w przestrzeni całego miasta.

Ofertę warszawskich teatrów, muzeów, domów kultury, organizacji pozarządowych na zajęcia i wydarzenia, z których uczniowie mogą skorzystać w roku szkolnym 2019/2020, można znaleźć na stronie: http://klasawwarszawie.waw.pl/

Katalog ofert ma charakter otwarty. Administrator strony będzie na bieżąco uzupełniać informacje.

Środki finansowe mogą zostać wykorzystane na wyjazdy, wizyty i zajęcia w instytucjach pozawarszawskich. Trzeba jednak pamiętać, że środki przeznaczone na realizację projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” nie mogą być wydatkowane na noclegi, wyżywienie i transport.

W przypadku nieobecności ucznia podczas wyjścia/wyjazdu organizowanego w ramach projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” fundusze przewidziane na uczestnika nie będą zwracane, tzn. pozostaną w budżecie szkoły. Dysponentem przekazanych środków jest dyrektor szkoły działający w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców oraz wychowawcami klas. Środki są naliczone według liczby uczniów, ale nie podlegają rozliczeniu w odniesieniu do każdego ucznia.

Faktura zakupu na potrzeby realizacji projektu „Klasa z Warszawą, Warszawa w klasie”

Dokonując zakupu na potrzeby realizacji projektu „Warszawa w klasie, klasa z Warszawą” należy pamiętać, że potwierdzeniem transakcji jest faktura.

Faktura musi zawierać następujące informacje:

Nabywca - Płatnik:

Miasto Stołeczne Warszawa,
pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481

Odbiorca:

Dane szkoły

Poprawnie wypełnioną fakturę nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły, który dokonuje akceptacji i opisu dokumentu, a następnie przekazuje go do właściwego biura finansów oświaty.

W projekcie mogą wziąć udział tylko szkoły, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Każda z dzielnic ma swoje rozwiązania. W kwestii ustalenia, czy faktura proforma jest właściwym dokumentem, przedstawiciel szkoły powinien skontaktować się z właściwym dla placówki Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty.