Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024