Harmonogram stypendiów

Kolejne edycje stypendiów ogłaszane są wiosną. Poniżej kolejność działań w kolejnych edycjach stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów:

  1. Ogłoszenie naboru do kolejnej edycji na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy. Informacja o naborze trafia do uczelni warszawskich oraz do mediów społecznościowych.
  2. Nabór wniosków. W trakcie naboru organizowane są spotkania online przedstawicieli biur z zainteresowanymi złożeniem wniosku w celu doprecyzowania zagadnień oraz odpowiedzi na pytania.
  3. Ocena merytoryczna wniosków. Każde biuro ocenia wnioski złożone do zgłoszonego przez siebie obszaru badawczego. Na tym etapie możliwy jest kontakt biura z wnioskodawcą w celu odpowiedzi na ewentualne pytania biura.
  4. Obrady komisji stypendialnej oraz ogłoszenie przez Prezydenta m.st. Warszawy listy stypendystów. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy ogłaszające listę stypendystów III edycji dostępny jest pod linkiem.
  5. Podpisanie umów stypendialnych
  6. Realizacja umowy stypendialnej, współpraca stypendysty z opiekunem merytorycznym:
    • W trakcie trwania umowy stypendystka/a przedstawia sprawozdania z postępów prac oraz produkty (np. zebrane dane, wstępne analizy, podsumowanie wywiadów) zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy stypendialnej.
    • Na koniec współpracy stypendystka/a przedstawia podsumowanie oraz prezentacje na temat zrealizowanego projektu badawczego.