Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

22 marca  29 marca (do godz. 16.00)

Składanie wniosków o przyjęcie

31 marca  4 kwietnia

Próba sprawności fizycznej

Uwaga

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

do 5 kwietnia (godz. 15.00) 

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

do 6 kwietnia (godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 kwietnia (godz. 13.00) 12 kwietnia (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

13 kwietnia (godz. 15.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 13 kwietnia 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

12 maja (godz. 13.00)

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

12 maja  18 maja (do godz. 16.00)

Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV sportowych

20 maja  23 maja 

Próba sprawności fizycznej

do 24 maja (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

25 maja (godz. 15.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 maja (od godz. 15.00)  31 maja (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

1 czerwca (godz. 15.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

Załączniki: