Dzielnicowe Centra ds. Integracji

Dzielnicowe Centra ds. Integracji

Dzielnicowe Centra ds. Integracji (DCI) funkcjonują w każdej z dzielnic m.st. Warszawy. W skład zespołów DCI wchodzą dyrektorzy i specjaliści poradni psychologiczno- pedagogicznych, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy wydziałów oświaty urzędów dzielnic.

Zadaniem DCI jest:

  • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • informowanie o zmianach w prawie oświatowym dotyczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • organizowanie konferencji i spotkań nt. wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach.

Rodzice i nauczyciele, którzy potrzebują wsparcia lub porady dotyczącej problematyki integracji mogą umówić się na spotkanie lub telefonicznie uzyskać pomoc i niezbędne informacje.

Szczegółowe informacje o DCI: