Dotychczasowi stypendyści

Łącznie w dwóch edycjach stypendiów swoje projekty badawcze zgłosiło 114 doktorantów z 13 uczelni warszawskich. Stypendia otrzymało 10 osób.

I edycja

  1. Justyna Biernacka – doktorantka Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej;
  2. Magdalena Pilarska – doktorantka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej;
  3. Marta Soczewka – doktorantka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego;
  4. Oliwia Szczupska – doktorantka Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej;
  5. Beata Winogradska – doktorantka Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

II edycja

  1. Olga Czeranowska-Panufnik – doktorantka Szkoły Doktorskiej nr 5, Politechnika Warszawska,
  2. Justyna Kościńska – doktorantka w Instytucie Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski,
  3. Paweł Słup – doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski,
  4. Anna Zdyb – doktorantka w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa,
  5. Sylwia Zdziech – doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa.