Awans zawodowy

UWAGA!

NIE DOTYCZY NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK

NADZOROWANYCH PRZEZ URZĘDY DZIELNIC M.ST. WARSZAWY

Zapraszamy nauczycieli szkół i placówek nadzorowanych przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, do zapoznania się z informacjami ogólnymi oraz treścią wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Załączniki: