Rekrutacja do przedszkoli 2022/2023

Wyróżnione wydarzenia

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na rok szkolny 2022/2023

  Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 15 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem: przedszkola.edukacja.warszawa.pl podstawowe.edukacja.warszawa.pl W postępowaniu rekrutacyjną mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały przyjęte i rodzice potwierdzili wolę zapisu, jak również te, którym wskazane zostało miejsce (w...

 • Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2022/2023

  Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2022/2023[1] Informacje ogólne W postępowaniu uzupełniającym biorą udział dzieci urodzone w latach 2016-2019 oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Dzieci urodzone w 2020 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice[2] mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.[3] Rekrutację prowadzi...

 • Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

  W piątek 29 kwietnia br. w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka. Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 29 kwietnia br. Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.): W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy...

 • Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych: publikacja list

  21 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na koncie dziecka: przedszkola i oddziały przedszkolne – przedszkola.edukacja.warszawa.pl szkoły podstawowe – podstawowe.edukacja.warszawa.pl Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia dzieci, w...