Listy przyjętych i zapisy uzupełniające na dyżury wakacyjne

W poniedziałek, 29 maja od godz. 13:00  można uzyskać informację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny:

  • logując się na indywidualne konto dziecka na stronie elektronicznego systemu zapisów na dyżury wakacyjne,
  • bezpośrednio w przedszkolu/ szkole podstawowej organizującej dyżur wakacyjny.

Od środy, 31 maja od godz. 9:00 do 5 czerwca do godz. 16:00, będą prowadzone uzupełniające zapisy na dyżur wakacyjny. Na stronie elektronicznego systemu zapisów, 30 maja o godz. 14.00 opublikowany zostanie wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach /oddziałach przedszkolnych - zakładka „Wolne miejsca”.

W celu zapisania dziecka rodzice:

•     pobierają druk wniosku z systemu bez logowania się na konto dziecka (zakładka pliki do pobrania, instrukcja),

•     wypełniają odręcznie wniosek,

•     składają do 5 czerwca do godz. 16:00 w placówce, do której chcą zapisać dziecko na dyżur.

12 czerwca od 13:00 będzie można uzyskać informację o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W 2023 R.

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpoczną się

4 kwietnia br. o godz. 12.00 i prowadzone będą za pomocą elektronicznego systemu dostępnego pod adresem:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych korzystają z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego;

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się".

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 20 kwietnia do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola/oddziału przedszkolnego potrwa do 21 kwietnia do godz. 16.00.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisu lub wersję papierową wniosku składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Przedszkola – dyżury wakacyjne

Poniżej publikujemy terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

W lipcu i sierpniu 2023 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe
6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola/szkoły.

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów. Więcej informacji o terminach i zasadach zapisów opublikujemy w lutym br.

Terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zostaną podane
do końca stycznia br.

Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.

Rodzice (prawni opiekunowie) będą mogli zapisać dziecko na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu specjalnym lub w szkole podstawowej specjalnej z oddziałami przedszkolnymi. Zapisy rozpoczną się w kwietniu br.

Warunkiem zapisu jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu specjalnym/szkole podstawowej specjalnej „karty zgłoszenia” wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzór ”karty zgłoszenia” oraz sposób składania dokumentów potrzebnych do zapisu określi dyrektor przedszkola/szkoły. Informacje dostępne będą na stronach internetowych przedszkoli specjalnych i szkół podstawowych specjalnych prowadzących oddziały przedszkolne.

Załączniki: