Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023

Wyróżnione wydarzenia

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na rok szkolny 2022/2023

  Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 15 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem: przedszkola.edukacja.warszawa.pl podstawowe.edukacja.warszawa.pl W postępowaniu rekrutacyjną mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały przyjęte i rodzice potwierdzili wolę zapisu, jak również te, którym wskazane zostało miejsce (w...

 • Zasady przyjęć w rekrutacji uzupełniającej do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

  Informacje ogólne Do klas I przyjmowane są: dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym, dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Zasady przyjęć[1] Do szkoły...

 • Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

  W piątek 29 kwietnia br. w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka. Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 29 kwietnia br. Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.): W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy...

 • Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych: publikacja list

  21 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na koncie dziecka: przedszkola i oddziały przedszkolne – przedszkola.edukacja.warszawa.pl szkoły podstawowe – podstawowe.edukacja.warszawa.pl Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia dzieci, w...