null

Zostańcie klimatycznymi detektyw(k)ami!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wprowadzasz tematykę kryzysu klimatycznego na swoje zajęcia, ale nie wiesz, jak to ubrać w formę angażującą Twoich uczniów i uczennice? Zbierz uczniowski zespół i podejmijcie wyzwanie Climate Detectives! Zgłoszenia do programu zostały przedłużone do 16 grudnia br.

Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 8 do 19 lat. Zespół ma za zadanie zidentyfikować problem klimatyczny, na podstawie obserwacji lokalnego środowiska. W swoim planie badawczym zespół powinien:

 • opisać ten problem / zagadnienie, które chce zbadać (max. 150 słów)
 • zadać pytanie badawcze 
 • wyjaśnić, w jaki sposób planuje zbadać zidentyfikowany problem klimatyczny oraz jakie dane chce zgromadzić i przeanalizować (max. 250 słów) 

Zgłoszenia należy przesyłać, w języku polskim, do 16 grudnia poprzez formularz zgłoszeniowy.

Harmonogram w pigułce

 • W etapie I (16 września – 16 grudnia 2022) zespoły definiują problem badawczy i rejestrują się. Termin zgłoszeń mija 24 listopada 2022 roku. 
 • W etapie II (1 stycznia 2023 – 5 kwietnia 2023) drużyny zbierają i analizują dane. Następnie, na ich podstawie wyciągają wnioski dotyczące badanego problemu.
 • W etapie III (5 kwietnia– 4 maja 2023) drużyny proponują zmiany, mające na celu zniwelowanie skutków badanego problemu klimatycznego. Następnie starają się wcielić je w życie. Drużyny przysyłają również relację końcową ze swoich badań i aktywności.

Kto może wziąć udział w wyzwaniu?

 • Zespoły, których członkowie/członkinie mają między 8 a 19 lat (w momencie rejestracji),
 • Zespół powinien składać się z minimum 6 osób, do nawet całej klasy, czy szkoły,
 • Zespołem musi się opiekować nauczyciel/ka bądź mentor/ka. Osoby te mają za zadanie wspierać zespół swoją wiedzą oraz będą kontaktować się z ESERO-Polska w sprawach organizacyjnych,
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatel(k)ami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA.
 • Nie ma limitu liczby zespołów pochodzących z jednej szkoły, jednak jedna osoba opiekująca się zespołem może zgłosić maksymalnie trzy zespoły uczniowskie. Żadna osoba nie może należeć do więcej niż jednego zespołu, a każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Kilka wskazówek:

 • Pozyskiwanie i analiza danych satelitarnych może być prowadzona np. przy pomocy internetowego narzędzia EO Browser. Wskazówki co do jego użycia można znaleźć tutaj,
 • Wszystkie projekty z wcześniejszych edycji wyzwania znajdziecie tutaj,
 • Powiązane materiały edukacyjne znajdziecie tutaj (jęz. ang.) lub tutaj (jęz. pol.),
 • Wiele przydatnych informacji znajdziecie na stronie Climate Detectives
 • Regulamin wyzwania

Kontakt

Wszystkie pytania dotyczące wyzwania Climate Detectives prosimy kierować na adres esero@kopernik.org.pl


Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.