null

Zmiana terminu składania wniosków - Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie
Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie

W obecnej sytuacji epidemicznej termin zgłaszania obiektów zostaje przesunięty na 17 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

przed nami V edycja Konkursu, którego celem jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności, ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych.

Zachęcamy do pokazywania zmian, jakie zaszły się w przedszkolnej, czy szkolnej przestrzeni edukacyjnej. Interesują nas działania, które miały realny wpływ na życie społeczności szkolnej. Zmiany, o których będziemy chcieli z Państwem porozmawiać, nie muszą być duże. Nie to stanowi o sukcesie przedsięwzięcia. Ważne, żeby ilustrowały zmianę, która nastąpiła w relacjach wychowanków, uczniów, nauczycieli czy rodziców.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który opowiada o idei konkursu i pokazuje dobre praktyki ostatnich lat. Mamy nadzieję, że zachęci również do chwalenia się własnymi pomysłami:

https://drive.google.com/open?id=1ALmkiIdKfCOicj7_7rFAieQTjwZ2CyIf

Zgodnie z zapisami Regulaminu „o nagrodę występuje dyrektor placówki, na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, samorządu uczniowskiego lub innych członków społeczności szkolnej”.

Do Konkursu mogą być zgłaszane obiekty oddane do użytkowania, zaliczające się do kategorii, w których przyznawane będą nagrody:

a)    przedszkola,

b)    szkoły podstawowe,

c)     szkoły ponadpodstawowe.

Do Konkursu zgłaszać można zarówno cały obiekt, jak i jego część.

Obiekty można zgłaszać do 17 kwietnia 2020 r.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonych poniżej plikach.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela również pani Bożena Głażewska pracownik Wydziału Doskonalenia Nauczycieli, Projektów Edukacyjnych i Europejskich w Biurze Edukacji: bglazewska@um.warszawa.pl; tel: 22 44 33 518.

Załączniki: