null

Zespół Szkół Specjalnych nr 96

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W skład Zespołu Szkół specjalnych nr 96 wchodzą: CXXI Liceum Ogólnokształcące w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz filia zespołu Szkoła Podstawowa nr 294 przy ul. Koszykowej 79. Zespół  realizuje kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży przebywającej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Współpracujemy ściśle z personelem medycznym i psychologicznym, co w efekcie tworzy zwartą społeczność oddzialową. Wszelkie działania wychowawcze i dydaktyczne dostosowane są do sytuacji naszego podopiecznego, jego stanu zdrowia psychicznego, programu terapii medyczno-psychologicznej. Jesteśmy placówką, której zadaniem jest: rewalidacja pod względem psychicznym (psychoterapia) i rewalidacja w aspekcie społecznym mającym na celu przygotowanie do życia w podstawowych komórkach społecznych i sytacjach życia społeczenego. Przestrzegamy zasad idywidualnego podejścia do uczniów, dostosowujemy treści, metody do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Działalność swoją prowadzimy poprze: psychoterapię grupową, psychoterapię indywidualną, muzykoterapię, psychorysunek, relaksację, terapię zajęciową.

Dojazd:

Dozjaz autobusami nr 116, 130, 519, 422, E-2

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Mokotów
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko szkolne, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Kryzysy wieku dojrzewania, Leki, fobie, Psychiatra dzieci i młodzieży, Samobójstwo - próby, myśli, Samouszkodzenia, Szkoły i przedszkola specjalne, Śmierć i żałoba, Terapia zajęciowa, Uzależnienia, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
poniedziałek-piątek w godz. 9.00-20.30
Adres
Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
Telefon: 22 458 26 28
Faks: 22 458 26 28

Pomoc dziecku

Filtry