null

Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20091218152711Logo_ZSS_nr_85_1.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 85 to miejsce przyjazne uczniowi niepełnosprawnemu intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (windy, podjazdy, łazienki ze specjalistycznym wyposażeniem), autyzmem, epilepsją i dziecięcym porażeniem mózgowym.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 243
 • Gimnazjum nr 146
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5.

Misja szkoły

Istniejemy od 1963 roku jako pierwsza w Polsce szkoła życia. działająca na rzecz dzieci i młodzieży o obnizonej sprawności intelektualnej i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzisiaj kształcimy dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, również dzieci i młodzież poruszającą się na wózkach.

Misją Szkoły jest przygotowanie uczniów do podstawowego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie i sukcesu.
Wieloletnie doświadczenie pozwala wysoko wykwalifikowanej kadrze dostosować metody i formy współpracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz sukcesywnie, krok po kroku wdrażać i realizować wyznaczone cele edukacyjne na całym etapie rozwoju dziecka podczas jego pobytu w placówce.

Edukacja uczniów

Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjny uwzględniający wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, aby każdy nasz uczeń zdobył maksymalną samodzielność życiową. Dzieci uczą się w komfortowych warunkach, w klasach od 6 do 8 osób, a w przypadku uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami klasy liczą od 2 do 4 osób.

Szkoła dysponuje nowoczesnymi specjalistycznymi salami i pracowniami:

 • sala doświadczania świata
 • pracownia do zajęć integracji sensorycznej
 • pracownia komputerowa
 • pracownia obróbki drewna
 • 2 pracownie gospodarstwa domowego
 • pracownie rękodzieła artystycznego (makramy, tkactwa, szycia, ceramiki)
 • pracownie logopedyczne
 • pracownia rytmiczno-muzyczna
 • sale rehabilitacyjne
 • sale gimnastyczne.

Wprowadzamy na zajęciach elementy metod wspierających rozwój i róznorodne terapie pedagogiczne:

 • metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • program aktywności M.Ch.Knillów
 • metoda kinezjologii edukacyjnej wg P.Dennisona
 • metoda Ruchu Rozwijającego W.Scherborn
 • metoda M.Montessori
 • pedagogiki zabawy Klanza
 • metody harcerskie
 • socjoterapia
 • Integracja Sensoryczna SI
 • terapia polisensoryczna
 • arteterapia.

Opieka i wychowanie

W ciągu roku uczniowie wraz z nauczycielami wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, traktujac je jako zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połaczoną z elementami wypoczynku. Organizujemy akcje „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”.

Wszystkim uczniom zapewniamy opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej oraz codzienną opiekę pielęgniarską.

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy:

 • choreoterapię
 • dogoterapię
 • hipoterapię
 • dogoterapię
 • biblioterapię
 • zajęcia na pływalni
 • zajęcia przyrodnicze
 • drużynę harcerską i gromadę zuchową Nieprzetartego Szlaku
 •  koło komputerowe
 • koło modelarskie
 • rękodzieło artystyczne.


Dojazd:

Szkoła znajduje się przy ulicy Elektoralnej 12/14, między Halą Mirowską, a placem Bankowym, wjazd i wejście główne od strony ulicy Orlej.

Metro: Ratusz Arsenał

Tramwaje: plac Bankowy 4, 13, 23, 26, 32, 46

Hala Mirowska 16, 17, 19, 33

Dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 jest możliwość zorganizowania dowozu do placówki busami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Specjalizacja instytucji
Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko szkolne, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niepełnosprawność ruchowa, Niepełnosprawność umysłowa, Ocena rozwoju poznawczego, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Szkoły i przedszkola specjalne, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Godziny pracy
Zajęcia w szkole odbywają się od godz. 7:00 do 17:00 (zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne). Uczniowie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum są objęci opieką świetlicową w godzinach pracy szkoły, a uczniom klas ponadgimnazjalnych proponujemy udział w różnych kołach zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Kadra

Wysoko wykwalifikowana kadra posiadaja przygotowanie do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu logopedii, neurologopedii, psychologii, socjoterapii, integracji sensorycznej, alternatywnych metod komunikacji, są specjalistami z gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej. W szkole zatrudniony jest doradca zawodowy. W młodszych zespołach klasowych pracują asystenci jako pomoc nauczyciela.

Adres
Elektoralna 12/14
00-139 Warszawa
Telefon: 0226205772
Faks: 0226205772

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry