null

Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20081211181937logo.jpg

W Instytucie  „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie istnieje szkoła.  

Obejmujemy opieką dzieci w wieku od 3 do 18 lat, hospitalizowane w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Oddziale Dermatologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Nasza szkoła jest szkołą przyjazną i otwartą na potrzeby uczniów. Edukacja w naszej szkole opiera się a założeniach pedagogiki specjalnej i leczniczej w oparciu o program dydaktyczno-wychowawczy i profilaktyczny.

Oferta terapeutyczna, edukacyjna, wychowawcza i kulturoznawcza ma podstawowy cel: odwrócić uwagę małego  pacjenta od choroby, cierpienia, rozłąki  z domem i sprawić, żeby czuł się akceptowany, dowartościowany i bezpieczny. Rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata niewątpliwie pomaga odwrócić uwagę od szpitalnej rzeczywistości, odkryć swoją wyjątkowość i talenty. 

Zadaniem działań szkoły jest przygotowanie uczniów- wychowanków do pełnego udziału w życiu społecznym poprzez rozwój w sferze dydaktycznej, wychowawczej, rehabilitacyjnej i prozdrowotnej.  Naszym działaniem objęci są pacjenci leczeni lub rehabilitowani w poszczególnych Klinikach. Opieką pedagogiczną otaczamy wszystkich pacjentów z różnymi deficytami. W zależności od deficytów zdrowotnych pacjent objęty jest specjalistycznym leczeniem, terapią, edukacją i poradnictwem działającym na terenie szpitala.

Szkoła w Centrum Zdrowia Dziecka daje pacjentowi przebywającemu w szpitalu możliwość realizacji prawa i obowiązku szkolnego na kolejnych etapach edukacji, zapobiega powstawaniu zaległości w nauce. Kontynuując naukę można uzupełnić braki edukacyjne, zdobyć rzetelną wiedzę umożliwiającą kontynuacje nauki po powrocie do szkoły macierzystej. Uczeń może otrzymać oceny, pomagające  w klasyfikacji w szkole macierzystej. Czas spędzony w szkole przyszpitalnej będzie traktowany przez szkołę macierzystą jako obecność na zajęciach.

Dojazd:

Zespół Szkół Specjalnych nr 78 mieści się w Instytucie „Pomnik – Cenrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Dojazd autobusami nr 119, 125, 305, 525, 147, przystanek Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Oddziale Dermatologii Dziecięcej w Miedzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, Bursztynowa 2. Dojazd autobusami nr 119, 125, 305, 525, 147, przystanek Bursztynowa Szpital.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Wawer
Specjalizacja instytucji
Dziecko szkolne, Interwencja kryzysowa, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Szkoły i przedszkola specjalne, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Turnusy rehabilitacyjne, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat
Godziny pracy
Zajęcia wychowawcze: godz. 8.00-18.00, soboty i święta w godz. 8.00-13.00. Zajęcia lekcyjne: poniedziałek-piątek, godz. 8.30-18.00.
Kadra

W Zespole Szkół Specjalnych nr 78 zatrudnionych jest 68 pedagogów w tym: 34 nauczycieli dyplomowanych, 18 nauczycieli mianowanych. Stanowią oni wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z pełnymi kwalifikacjami do pracy z dzieckiem przewlekle chorym. Wielu z nich stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, kontynuując naukę na studiach podyplomowych, biorąc udział w warsztatach, kursach i konferencjach, również zagranicznych.

Adres
Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
Telefon: 22 815 11 23
Faks: 22 815 11 23

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry