null

Zespół Szkół Specjalnych nr 38

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opis instytucji:

W skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 wchodzą szkoły:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 51 im. Marii Grzegorzewskiej
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

Branżowa Szkoła I Stopnia przeznaczona jest dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. Kształcimy w zawodach:

w cyklu trzyletnim:

 • cukiernik
 • kucharz
 • sprzedawca
 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer  
 • piekarz

Od września 2019 roku planujemy otwarcie następujacych kierunków:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Egzaminy w zawodach: kucharz, cukiernik i fryzjer odbywają się na terenie szkoły.

Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami zewnątrznego egzaminu zawodowego. Programy nauczania dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami.

Uczymy młodzież samodzielności i zaradności życiowej poprzez wieloprofilowe usprawnianie i udział w zająciach z zakresu kompetencji społecznych. Budynek bez barier architektonicznych (podjazdy, łazienki)

 Ofrujemy bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych:

W szkole działają:

 • koło plastyczne
 • koło muzyczne
 • koło literacko-teatralne
 • koła przedmiotowe (gastronomiczne, introligatorskie, sprzedawców, mechaniczne, fryzjerskie, cukiernicze, informatyczne)
 • szkolne centrum mediacji

Nowoczesna pracownia piekarnicza, centrum multimedialne, siłownia, sala gimnastyczna, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe.

Dojazd:

Szkoła położona jest na Pradze Północ, okolice Ronda Starzyńskiego, Pl. Hallera

dojazd: autobus 127, 135, 199, 176  tramwaj 1 , 28. Do placu Hallera dojeżdzają autobusy 101, 144, 170, 174.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Praga-Północ
Specjalizacja instytucji
Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko szkolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Niepełnosprawność umysłowa, Szkoły i przedszkola specjalne, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe
Kadra

W szkole zatrudnionych jest 33 pedagogów. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki i nauczanego przedmiotu. Nauczyciele są współautorami i autorami programów oraz podręczników do przedmiotów zawodowych, egzaminatorami i ekspertami oraz rzeczoznawcami MEN-u. Naszą kadrę pedagogiczną charakteryzują: szerokie kompetencje w zakresie dydaktyki i umiejętności wychowawczych, rzetelność i życzliwość, dobra współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę.

Oferujemy stałą pomoc:

 • psychologa
 • pedagoga
 • doradcy zawodowego
 • Specjalistycznego  Punktu Konsultacyjnego
 • opiekę pielęgniarską
 • materialną, bezpłatne obiady dla wszystkich chętnych uczniów.
Adres
Namysłowska 10
03-455 Warszawa
Telefon: 22 619 72 34
Faks: 22 619 67 54

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry