null

Zespół Szkół Specjalnych nr 105

Drukuj otwiera się w nowej karcie


Teren działania: Cała Warszawa
Opis instytucji:

W skład Zespołu Szkół wchodzą dwie placówki:

* Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 54 dla młodzieży lekko upośledzonej,

* Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 dla młodzieży umiarkowanie i znacznie upośledzonej.

Szkoła przysposabiająca do pracy przygotowuje młodzież do życia w społeczeństwie. W trakcie zajęć z przysposobienia do pracy oraz fumkcjonowania osobistego i społecznego uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności przydatne na co dzień jak szycie, sprzątanie, gotowanie, majsterkowanie. Podczas zajęć kształtujących kreatywność uczniowie doskonalą swe umiejętności twórcze.

Szkoła zawodowa kształci uczniów w 7 zawodach: sprzedawca (2 lata), cukiernik  (3 lata), fryzjer (3 lata ), ogrodnik (2 lub 3 lata), introligator (3 lata), stolarz (3 lata), tapicer  (3 lata). Możemy utworzyć także cztery dodatkowe kierunki kształcenia, o ile będą chętni: malarz tapeciarz (2 lata), monter instalacji i urządzeń sanitarnych (3 lata), pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (3 lata), ślusarz (3 lata).

Szkoła posiada bogatą ofertę kół zainteresowań: sportowe, komputerowe, doradztwa zawodowego, instrumentalno-wokalne, taneczne, ogrodnicze, florystyczne, turystyczno-ekologiczne, dziennikarskie, "żywego słowa". Przy szkole działa Klub Absolwenta, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "Bądź z nami", drużyna harcerska.

W szkole organizowane są także liczne konkursy wiedzy i umiejętności, wystawy prac uczniów, festyny, dyskoteki, imprezy i uroczystości, gdzie mlodzież może realizwoć swoje pasje, osiągać sukcesy, bawić sie i uczyć jednocześnie.

Atuty szkoły:

- położenie w centrum miasta,

- przyjazna atmosfera, zapewniająca poczucie bezpieczenstwa,

- przygotowanie do egzaminów zawodowych,

- dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym informatyczne,

- nauka języków obcych,

- nowoczesne zaplecze sportowe z siłownią i sprzętem do rehabilitacji narządów ruchu,

- nowoczesna biblioteka szkolna wyposażona w komputery z dostępem do internetu,

- zajęcia świetlicowe,

- zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem i pedagogiem,

- zajęcia dodatkowe: logopedyczne, korekcyjne, wyrównawcze,

- indywidualne programy edukacyjne i terapeutyczne,

- zajęcia w grupach 5 - 10-osobowych (przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu, zajęcia informatyczne) i 10-16-osobowych (zajęcia ogólnokształcące).

- obiady płatne i sponsorowane,

- stypendia za naukę i socjalne, zapomogi losowe.

Osiągnięcia szkoły

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym  2007/2008  przystąpiło 52 absolwentów, z tego dyplom uzyskały 24 osoby, co stanowi  46% ogółu zdających. Egzamin zdało 100% tapicerów, 60% stolarzy, 53% fryzjerów, 52% sprzedawców, 40% ogrodników.Szkoła od wielu lat z sukcesami uczestniczy w konkursie „Warszawa w kwiatach”. Od lat organizuje się na terenie Zespołu Szkół wystawę uczniowskich kompozycji roślinnych, która cieszy się dużą popularnością w środowisku. W 2007 r. uczniowie naszej szkoły zdobyli 1 miejsce na Festiwalu Małych Form Teatralnych „FETA”. W ZSS nr 105 organizowany jest międzyszkolny konkurs „Przysłowia mądrością narodów” (w zeszłym roku szkolnym nasza reprezentacja zajęła w nim 3 miejsce). Od lat uczniowie  szkoły zajmują czołowe miejsca w zawodach sportowych (piłka nożna, biegi, pływanie, tenis stołowy).


Dojazd:

Szkoła znajduje się na Starym Mieście, więc jest do niej dogodny dojazd prawie z każdego miejsca Warszawy. Do placu Krasińskich, tuż obok szkoły, można dojechać autobusami linii: 100, 116, 178, 180, 503, 520. Do placu Bankowego, znajdującego się niedaleko szkoły, można dojechac metrem lub tramwajami linii: 4, 15, 18, 26, 32, 36.

Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania uczeń może być dowożony do szkoły pod opieką asystenta.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Śródmieście
Specjalizacja instytucji
Biofeedback, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niepełnosprawność umysłowa, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Wagarowanie
Godziny pracy
Sekretariat: codziennie 8:00- 16:00 Dział administracyjny: codziennie 9.00 - 16.00 Laboratorium szkolne: codziennie 7.30 - 17.30 Pedagog: pon. 10.00 - 16.30, wt. 10.00 - 16.30, śr. 9.30 - 16.30, czw. 10.00 - 17.00 Psycholog: wt. 8.45 - 14.45, śr. 8.45 - 13.45, cz. 8.45 - 17.30, pt. 8.45 - 13.45 Logopeda: pon. 10.30 - 15.50, wt. 8.00 - 8.45, śr. 8.00 - 16.40, czw. 8.00 - 13.15 Doradca zawodowy: pon. 13.30 -16.00, wt. 12.30 - 13.15, śr. czw. 9.00 - 16.00, pt. 8.00 - 10.00 Świetlica: codziennie 8.00 - 9.00 i 13.00 - 16.00
Kadra

Kadra placówki to wykwalifikowani nauczyciele z dużym doświadczeniem pedagogicznym. Wszyscy posiadają kwalifikacje do pracy z młodzieżą niepełnosprawną, średnie lub wyższe wykształcenie, przygotowanie pedagiczne oraz studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu posiadają uprawnienia egzaminatorów komisji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe uczniów. Wszyscy nauczyciele są otwarci na wszelkie nowości edukacyjno-terapeutyczne i stale doskonalą swe umiejętności, biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach. Szkoła zatrudnia także 2 pielęgniarki, 3 logopedów, psychologa, pedagoga i doradcę zawodowego oraz specjalistów w zakresie rehabilitacji ruchu, socjoterapii i terapii pedagogicznej.

Adres
Długa 9
00-238 Warszawa
Telefon: 22 831 18 55
Faks: 22 831 18 55

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry