null

Zespół Szkół Specjalnych nr 102

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 179     z klasami gimnazjalnymi Gimnazjum Specjalnego Nr 107 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 8. Do placówek przyjmujemy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, także ze sprzężeniami i chorobami somatycznymi (cukrzyca, epilepsja). Jesteśmy placówką oświatową działającą na rzecz dzieci i  zamieszkałych na terenie Warszawy i gmin ościennych.Celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do życia w społeczności, w której przyjdzie im funkcjonować, poprzez wyposażenie ich w bagaż wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego egzystowania i podjęcia pracy dostosowanej do możliwości absolwenta. Wartoscią nadrzędną w naszej szkole jest wychowanie w duchu poczucia godności osobistej i respektowania indywidualnych potrzeb.

Przy szkole podstawowej organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych obejmujący:

 • kompleksowe wspomaganie rozwoju
 • rozwijanie mowy
 • komunikację alternatywną i wspomagającą
 • usprawnianie manualne
 • zajęcia o charakterze ekologicznym
 • wycieczki edukacyjno-krajoznawcze
 • lekcje muzealne
 • zajęcia teatralne
 • udział w życiu kulturalnym stolicy  wyjścia do teatrów, kin, na wystawy
 • indywidualne programy dostosowane do potrzeb kazdego ucznia
 • zajęcia integracyjne metodą Klanzy, obejmujące dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej
 • zajęcia na basenie – nauka pływania
 • wyjazdy na zielone szkoły

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne, takie jak:

 • zajęcia świetlicowe
 • rewalidacja indywidualna
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczno-ruchowe (zumba)
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia stymulująco-terapeutyczne
 • zajęcia sportowe w tym na basenie
 • działalność gromady zuchowej w ramach Nieprzetartego Szlaku

Jesteśmy pierwszą szkołą w Warszawie, która objęła zespołowymi i indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dysponujemy dużym doświadczeniem w tym zakresie. Organizujemy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży przsbywających w klinice Budzik. Specjaliści z odpowiednim przygotowaniem rozwijają możliwosci podopiecznych, wykorzystując:

 • stymulację polisensoryczną
 • nowoczesne metody rehabilitacyjne dla uczniów
 • zajęcia indywidualne i w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych 

Dojazd:

Dojazd do pętli w Międzylesiu autobusami 119, 125, 305, 525.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Wawer
Specjalizacja instytucji
Rodzice- psychoedukacja, warsztaty
Godziny pracy
Szkoła jest czynna w godzinach 7.10-17.00.
Kadra

Pracownicy zespołu to wysoko wyspecjalizowana kadra z przygotowaniem do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli, w tym: 16 dyplomowanych, 14 mianowanych, 5 kontraktowych. Wszyscy w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w kursach, warsztatach i konferencjach. Nasi nauczyciele to ludzie wykonujący swój zawód z pasją, poszanowaniem praw dzieci i troską o ich bezpieczeństwo. Naszym uczniom i ich rodzinom zapewniamy specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga, rehabilitanta i logopedy i neurologopedy.

Adres
Przedwiośnie 1
04-748 Warszawa
Telefon: 22 613 06 38
Faks: 22 613 06 38

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry