null

Zaprojektuj naklejkę dla małego pacjenta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza dzieci do udziału w konkursie. Zadanie polega na stworzeniu projektu naklejki, która wręczana będzie najmłodszym przy okazji wizyty u lekarza, pielęgniarki, w przychodni, czy szpitalu. Prace można nadsyłać do 31 lipca br.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu "Pilotaż wdrożenia standardów ochrony dzieci w placówkach medycznych", realizowanego dzięki środkom przekazanym przez Plan International ze środków Disaster Emergency Committee.

Każde zgłoszenie musi zawierać:

  • skan pracy w pliku PNG o rozdzielczości DPI 300,
  • imię, nazwisko i datę urodzenia twórcy,
  • adres, email oraz telefon kontaktowy oraz wypełniony i podpisany formularz zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Zgłoszenia należy nadsyłać mailem na adres standardy@fdds.pl.

Regulamin konkursu

Więcej informacji