null

Zapraszamy do kolejnej edycji projektu „WARS i SAWA grają w szachy”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Image by Freepik

Odpowiadając na nieustające zainteresowanie warszawskich szkół edukacją szachową najmłodszych uczniów oraz mając na uwadze znaczący wpływ gry w szachy na rozwój funkcji poznawczych dzieci - uprzejmie informuję, że m.st. Warszawa w partnerstwie z Polskim Związkiem Szachowym podjęło decyzję o rozpoczęciu kolejnej edycji projektu „WARS i SAWA grają w szachy”.

Deklaracje dyrektorów szkół podstawowych zainteresowanych przystąpieniem do VIII edycji ww. projektu przyjmowane są do piątku - 30 września br., w kancelarii głównej Urzędu m.st. Warszawy (al. Jerozolimskie 44). Formularz deklaracji dostępny jest w systemie ankietowym Biura Edukacji: https://ankietybe.um.warszawa.pl/

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są szkoły podstawowe nieuczestniczące dotychczas w projekcie lub, z których nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe zmienili miejsce zatrudnienia.

72-godzinny kurs podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy dla nauczycieli został  zaplanowany

w dniach: 7-9 października (I zjazd), 21-23 października (II zjazd) oraz 4-6 listopada br. (III zjazd, w piątki od godz. 14:00, soboty i niedziele od godz. 9.00 po 8 godzin dydaktycznych), w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana (ul. Hieronima 2).

Ponadto informuję, że nauczycieli prowadzących już szkolne zajęcia szachowe w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” zapraszamy na kurs doskonalący, który odbędzie się 19-20 listopada br. Zapisy zostaną uruchomione w połowie października w systemie elektronicznej rejestracji WCIES: https://kursy.wcies.edu.pl/

Treści powiązane: https://edukacja.um.warszawa.pl/wars-i-sawa-graja-w-szachy