null

Zapisy na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: slightly_different z Pixabay

Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego oraz ogniska artystycznego, prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa organizowany będzie od maja do czerwca 2022 roku, przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji. 

5 maja od godziny 12.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego. Rodzice/opiekunowie prawni/uczestnicy zajęć w roku szkolnym 2021/2022 będą mogli zarejestrować się i wskazać zajęcia, na które uczęszczali i chcieliby je kontynuować. 

 Od 16 maja od godziny 15.00 w elektronicznym systemie rekrutacji na zajęcia będą mogli się rejestrować rodzice/opiekunowie prawni/kandydaci nowi.

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 oraz harmonogramem rekrutacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Załączniki: