null

Wakacyjne zajęcia z fizyki dla uczniów z Ukrainy, zamierzających uczyć się w nowym roku szkolnym w polskiej szkole | літні заняття з фізики

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: m.st. Warszawa

Polskie Towarzystwo Fizyczne, Oddział Warszawski, na zlecenie Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy i przy wsparciu Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, organizuje wakacyjne zajęcia z fizyki z elementami matematyki dla uczniów pochodzących z Ukrainy i zamierzających uczyć się w nowym roku szkolnym w polskiej szkole w Warszawie. Program ma na celu ułatwienie uczniom z Ukrainy rozpoczęcie nauki w polskiej szkole.

Zajęcia przeznaczone są dla uczennic i uczniów rozpoczynających od nowego roku szkolnego naukę w klasie 8 szkoły podstawowej oraz dowolnej klasie szkoły ponadpodstawowej i odbywać się będą w grupach dostosowanych do każdego poziomu. Zajęcia odbywać się będą w języku polskim, część materiałów dydaktycznych będzie w języku ukraińskim. Prowadzący biegle posługują się także językiem angielskim, niektórzy mają podstawową znajomość języka rosyjskiego.

Program zajęć przygotowany jest przez nauczycieli fizyki i matematyki z Polski i Ukrainy. Autorami programu są Marcin Braun, Olha Fekete, Mirosław Galikowski, Marta Nagalska i Urszula Setlak. Zajęcia poprowadzą studentki i studenci Wydziału Fizyki UW. W trakcie zajęć uczestnicy będą przeprowadzać doświadczenia, rozwiązywać zadania i uczyć się polskich terminów związanych z fizyką i matematyką.

W planach jest przeprowadzenie dwóch czterotygodniowych cykli zajęć. Pierwszy cykl rozpocznie się we wtorek 19 lipca ipotrwa do czwartku 11 sierpnia. Drugi cykl rozpocznie się we wtorek 16 sierpnia i zakończy we czwartek 8 września. Zajęcia będą odbywały się w budynku Wydziału Fizyki UW przy ulicy Pasteura 5. W czasie wakacji zajęcia będą we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-12:00. W pierwszych dniach września zajęcia zostaną dostosowane do możliwości uczestników.

Zapraszamy do zapisywania się na zajęcia za pomocą formularza Google. Szczegółowe informacje wraz z zaproszeniem na rozpoczęcie zajęć zostaną przesłąne zapisanym uczestnikom.

Zapraszamy także do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości. Pisać można po polsku, angielsku, rosyjsku lub ukraińsku: k.grabowska2@uw.edu.pl

 

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora.


Польське фізичне товариство, Варшавський відділ, на замовлення Управління освіти Столичного міста Варшави та за підтримки Фізичного факультету Варшавського університету організовує літні заняття з фізики з елементами математики для учнів з України, які мають намір навчатися у новому навчальному році в польській школі у Варшаві. Програма створена для полегшення українським учням навчання в польській школі.

Заняття призначені для учениць та учнів, які з нового навчального року підуть в 8 клас початкової школи або в будь-який клас школи вищого рівня (напр. ліцею). Заняття проводитимуться в групах, адаптованих до кожного рівня навчання. Заняття проходитимуть польською мовою, частина навчальних матеріалів буде українською. Викладачі також вільно володіють англійською мовою, деякі з них мають базові знання російської.

Навчальну програму готують вчителі фізики та математики з Польщі та України. Автори програми: Марцін Браун, Ольга Фекете, Мірослав Галіковський, Марта Нагальська та Уршуля Шетлак. Заняття проводитимуть студентки та студенти Фізичного факультету Варшавського університету. Під час курсу учасники будуть проводити експерименти, розв’язувати задачі та вивчати польські терміни, пов’язані з фізикою та математикою.

Плануємо провести дві чотиритижневі серії занять. Перша з них стартує у вівторок, 19 липня, і триватиме до четверга, 11 серпня. Другий цикл розпочнеться у вівторок, 16 серпня, і завершиться у четвер, 8 вересня. Заняття проходитимуть у будівлі Факультету фізики Варшавського університету на вулиці Пастера, 5. Під час літніх канікул заняття проходитимуть у вівторок та четвер з 10:00 до 12:00. У перших числах вересня достосуємо години проведення занять до можливостей учасників.

Запрошуємо записуватися на заняття за допомогою форми Google нижче. Детальна інформація разом із запрошенням на заняття буде надіслана зареєстрованим учасникам.

Запрошуємо також зв’язатися з нами, якщо у вас виникнуть запитання чи сумніви. Писати можна польською, англійською, російською чи українською мовами.

dr hab. Katarzyna Grabowska: k.grabowska2@uw.edu.pl

набір