null

Zadania w kulturze uczenia się. Dobór zadań, a efektywność uczenia się | Wszechnica Edukacyjna Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
13.12.2021 18:00 - 13.12.2021 19:30
Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Zadania w kulturze uczenia się. Dobór zadań, a efektywność uczenia się”- 13 grudnia b.r. o godz. 18:00.

Wykład poprowadzi dr Marzena Żylińska, która zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką licznych artykułów i dwóch książek:

„Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.

Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne, obecnie jest zaangażowana w tworzenie ruchu Budzących się szkół.

Od wielu lat zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Marzy o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas.

 

„Alternatywą dla tradycyjnej kultury nauczania jest kultura uczenia się. Jej wprowadzenie od stuleci postulowali  reformatorzy edukacji. Bazuje ona na przekonaniu, że efektywna nauka wymaga aktywności uczącej się jednostki. Warunkiem jej wprowadzenia jest umiejętność doboru zadań, które są prawdziwymi ćwiczeniami i pozwalają na rozwój. Te zadania - ćwiczenia mają zupełnie inne funkcje niż zadania, które służą pomiarowi dydaktycznemu. Aby w szkole uczniowie mogli efektywnie się uczyć, nauczyciele muszą umieć odróżniać prawdziwe ćwiczenia, które pozwalają na rozwój od metodycznych chipsów, które jedynie zabierają czas”.

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Microsoft Forms:

https://forms.office.com/r/5JrvF25DCP

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10 GRUDNIA