null

ZACHOWANIA RYZYKOWNE I AUTOAGRESYWNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne, autoagresywne

 

Fundacja Zobacz JESTEM zaprasza  na  spotkania:

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne – dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych.

Termin: 24.02.2019 godz. 13.00-15.30

W atmosferze wzajemnego szacunku i troski będziemy dzielić się swoim doświadczeniem, zdobywać wiedzę, wspierać się. Grupa Wsparcia ma charakter pomocowy, samopomocowy, wspierający i edukacyjny dotyczący relacji między rodzicami i dziećmi, umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Jej celem jest również przeciwdziałanie zjawisku uzależnienia, samouszkodzeń , rozwinięcia się depresji.


Grupę poprowadzi Dominika Markowska – psycholog, interwent kryzysowy oraz Renata Chronowska – psycholog.

Spotkania grupy są bezpłatne, projekt „Jestem PoMoc” współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy


kontakt: pomoc@zobaczjestem.pl, tel. 883 337 883

link do strony Fundacji: www.zobaczjestem.pl