null

Z RĘKI DO RĘKI

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warsztaty dla dzieci

 

„Z RĘKI DO RĘKI”

Zajęcia w PPP nr 18 przeznaczone są dla uczniów doświadczających trudności szkolnych i samoobsługowych w zakresie pracy rąk. Dzieci takie mogą niechętnie rysować, malować, brzydko pisać i bywać mało samodzielne.

Podczas zajęć, mających formę zabawy spróbujemy znaleźć przyczyny trudności i niepowodzeń oraz sposoby jak im przeciwdziałać. Skupimy się nie tylko na sprawności ręki, ale też na płynnej pracy oczu, słuchu, na nauce aktywnego siedzenia, z uwzględnieniem mięśni centralnych i pracy stóp.

Osoba prowadząca:

Katarzyna Głowacka- psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI, STW, terapeuta ręki

Cele:

  • utrwalenie umiejętności odbioru informacji w zakresie dotyku, wzroku,
  • rozwijanie umiejętności różnicowania doświadczeń sensorycznych,
  • zwiększanie zakresu ruchu w obrębie barków, nadgarstków i palców,
  • utrwalanie prawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
  • rozwijanie umiejętności z zakresu koordynacji bilateralnej,
  • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych,
  • wydłużenie koncentracji uwagi,
  • budowanie poczucia własnej wartości i wewnętrznej motywacji do pracy.

Sposób realizacji programu:

Do zajęć skierowani będą uczniowie będący pod opieką poradni. Mogą być zgłaszani przez rodziców, pracowników poradni jak i nauczycieli. Trudności te muszą być udokumentowane pisemnie. Ostatecznej kwalifikacji na zajęcia dokonuję tylko osoba prowadząca.

Podczas spotkań, uczniowie zostaną poddani diagnostyce w zakresie doświadczanych trudności
i na jej podstawie każdy z uczestników dostanie własny program terapii. Przebieg jego realizacji  będzie na bieżąco omawiany z rodzicami.

Uczestnicy:

Zajęcia prowadzone będą na terenie poradni w grupie 2-3 dzieci dobranych pod kątem doświadczanych trudności i wieku.

Miejsce:

Program będzie realizowany w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 18,
ul. Koncertowa 4, zajęcia będą odbywały się w sali wyposażonej w odpowiednie pomoce.

Czas i termin realizacji:

Zajęcia rozpoczną się na początku drugiego półrocza i potrwają do końca roku szkolnego.

Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu, we wtorki, o godzinie 19.00.