null

Якщо Ваша дитина знаходиться за кордоном: Методичні рекомендації щодо підготовки та початку 2022/2023 навчального року.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Якщо Ваша дитина знаходиться за кордоном і бажає здобувати освіту у закладах України, то у цьому випадку для дитини існує декілька варіантів забезпечення права на освіту.

  • По перше, дитина може продовжувати навчатися у закладі освіти, в якому вона навчалася до вибуття за кордон за дистанційною формою навчання (за умови, якщо заклад освіти надає таку освітню послугу).
  • По друге. Якщо заклад освіти, де навчалася дитина до виїзду за кордон не може забезпечувати навчання дитини дистанційно, Ви, або Ваша дитина можете звернутися до інших закладів освіти України державної, комунальної чи приватної форми власності (орієнтовний перелік закладів освіти державної та приватної форми власності додається), які забезпечують дистанційне навчання дітей і продовжити навчання дистанційно за державними освітніми стандартами України.
  • По третє. Відповідно до чинного законодавства України, Ви можете обрати для своєї дитини сімейну (домашню) форму навчання. Для цього Вам необхідно звернутися до закладу освіти на території України (заклад, у якому Ваша дитина навчалася до виїзду за кордон) із заявою про організацію такої форми навчання.

Варто звернути увагу. Сімейна форма навчання передбачає, що дитина самостійно засвоює навчальний матеріал. Це може відбуватися шляхом використання різних освітніх сервісів, занять з батьками, з учителями, які можуть надавати освітні послуги Вашим дітям за укладеними з Вами угодами. У випадку сімейної (домашньої) форми здобуття освіти відповідальність за організацію навчальної діяльності повністю покладається на батьків. При цьому дитина має бути зарахована до одного із закладів освіти, який знаходиться на території України та який систематично здійснює відстеження та оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти.

Крім того. За ініціативою громадських організацій українців в окремих країнах за сприяння органів управління освітою цих країн та місцевої влади організовані окремі заклади та класи для переселенців, навчання в яких проводитиметься очно (наприклад на вихідних) за державними стандартами та
освітніми програмами України. Видача документів про освіту в таких випадках здійснюватиметься Міжнародною українською школою Міністерства освіти і науки України (далі – МУШ) або будь-яким іншим закладом загальної середньої освіти України, з яким громадські організації українців та/або заклади освіти країн перебування мають чи матимуть відповідні угоди про допомогу українським дітям.

Ви можете також звернутися до МУШ або іншого навчального закладу із заявою про зарахування на екстернат на індивідуальній основі. Сайт МУШ – https://uis.org.ua (в.о. директора Кіріна Олександра Євгенівна, тел. +380672642849, електронна пошта uis_kirina@ukr.net).


Варто пам’ятати, що, перебуваючи на території іноземної держави необхідно дотримуватися чинних на їх території нормативно – правових актів. У багатьох країнах Європи здобуття освіти у їхніх навчальних закладах є обов’язковим. При цьому обов’язковим є навчання мовою країни, на території якої Ви знаходитесь та вивчення предметів, які передбачені їхніми освітніми програмами та навчальними планами. Незважаючи не це Ви можете забезпечити отримання освіти та відповідних документів про освіту за українськими програмами за допомогою вітчизняних шкіл, де організовано навчання за дистанційною формою. У разі, якщо Ваша дитина, перебуваючи за кордоном, не вивчала предмети, передбачені українськими освітніми програмами, для отримання документа про освіту державного зразка в Україні можливе лише після проведення оцінювання із зазначених предметів закладом освіти, розташованим на території України.


Зауважимо, що, відповідно до статті 8 Закону України «Про освіту», особа може реалізувати своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної (самоосвіта) освіти. Держава визнає усі зазначені види освіти. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством.
Статтею 14 Закону України «Про повну загальну середню освіту» передбачається, що учень має право на визнання закладом освіти результатів його навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти.


Визнання таких результатів навчання здобувача освіти може бути здійснено у будь-якому закладі освіти за вибором учня (батьків або інших офіційних представників для неповнолітніх осіб) шляхом їх річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, що проводяться на загальних засадах, визначених для очної або екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти.