null

X edycja Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Temat przewodni na lata 2022/2023

“Szkoła/placówka miejscem gościnności i współistnienia, w tym dla dzieci z Ukrainy”

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w nowej  X edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. Zasady ubiegania się o przyznanie Nagrody określa Zarządzenie Nr 1450/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2021 r. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/72446AE4-F9E6-47CA-99C8-54E199B4A8EA,frameless.htm

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka została ustanowiona w uznaniu zasług tego wybitnego obywatela Warszawy. Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości są na co dzień respektowane.

Laureaci w każdej z kategorii tj. przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, inne placówki dla dzieci i młodzieży, otrzymają nagrodę w wysokości 5 000 zł. 

O Nagrodę należy aplikować poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w systemie ankietowym pod adresem https://ankietybe.um.warszawa.pl :

  1. dostęp do formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej mają placówki prowadzone przez m.st. Warszawę;
  2. placówki niepubliczne, które chcą wziąć udział w konkursie wysyłają zgłoszenie tego faktu na adres: ankiety@edu.um.warszawa.pl;
  3. zgłoszenie musi zawierać:
  1. pełną nazwę jednostki składającej aplikację,
  2. adres,
  3. imię i nazwisko wypełniającego formularz zgłoszeniowy oraz jego adres e-mailowy;
  1. na podstawie zgłoszenia placówka niepubliczna otrzyma dostęp do systemu ankietowego, co umożliwi jej wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Placówka, ubiegająca się o Nagrodę, po wypełnieniu wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w systemie ankietowym, powinna go zapisać i wydrukować. Następnie uzyskać akceptację samorządu uczniowskiego/wychowanków oraz akceptację Rady szkoły/placówki lub Rady Rodziców.
Podpisaną przez dyrektora placówki wersję papierową należy, zeskanować a następnie przesłać na adres e-mail nagroda.korczakowska@eduwarszawa.pl do 17 lipca 2023 r.

Partnerami Nagrody są Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Prezydent m.st. Warszawy.

Wsparcia związanego z założeniami formalnymi, organizacyjnymi i merytorycznymi Nagrody, udziela we WCIES -   Izabela Witczak - (22) 628 67 64 w. 17, kom: 723 245  227, izabela.witczak@wcies.edu.pl

Osoba do kontaktu w Biurze Edukacji: Robert Tkaczyk - (22) 44 33 534; rtkaczyk@um.warszawa.pl

Załączniki: