null

Wystawa IDMN: „Nie tacy inni. Dzieciństwo i młodość sto lat temu”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy na przygotowaną przez IDMN wystawę pt. „Nie tacy inni. Dzieciństwo i młodość sto lat temu”. Ekspozycję można zwiedzać do 30 stycznia br. w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ul. Andersa 20 w Warszawie. Wstęp bezpłatny.

O wystawie
Wystawa „Nie tacy inni. Dzieciństwo i młodość sto lat temu” przygotowana została przez Dział Dokumentacji IDMN. Jej twórcy wykorzystali materiały zgromadzone w archiwum naszego Instytutu, w którym znajduje się wiele dokumentów dotyczących dzieciństwa. Wśród nich prezentujemy korespondencję, fragmenty dzienników, szkolnych zeszytów, rysunków, czy map.

Nasze najnowsze dzieło „Nie tacy inni. Dzieciństwo i młodość sto lat temu” to wystawa opowiadająca o dzieciach, o młodych ludziach, którzy wychowywali się i dojrzewali od końca XIX w. do połowy wieku XX – powiedział prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

Na wystawie zaprezentowana zostanie perspektywa dzieci i młodzieży na takie zagadnienia, jak światopogląd, wiara, relacje międzyludzkie, codzienność, rozrywka i kultura, czy edukacja. Oprócz dokumentacji oddającej głos samym dzieciom przedstawione zostaną także fotografie i oficjalne dokumenty, które obrazują włączanie dzieci do wspólnoty społecznej, narodowej, religijnej, szkolnej.Do stworzenia wystawy wykorzystano materiały pochodzące m.in. z kolekcji Tadeusza Strumiłły, Onufrego Bronisława Kopczyńskiego, Władysława Gałki, Jerzego Kurcyusza, Emilii Gromnickiej zd. Godlewskiej, Zespołu Romana Dmowskiego z Muzeum Niepodległości oraz kolekcji Rodziny Grabskich.

To są niezwykle cenne dokumenty, zdjęcia, korespondencje, dzienniki, fragmenty wspomnień. Niewątpliwie ubogacają one całą wystawę i dają sposobność, żeby zainteresowały się nią zarówno osoby dorosłe, jak i same dzieci oraz młodzi ludzie – podkreślił dyrektor IDMN.

Cel wystawy

Ekspozycja ma na celu ukazanie przemyśleń, emocji, wyzwań, rozterek, lektur, a także tego wszystkiego, co miało wpływ na ukształtowanie Polek i Polaków na ludzi, którzy przysłużyli się Ojczyźnie na różnych polach działalności. Jednocześnie wystawa eksponuje takie elementy dzieciństwa, które wspólne są po dziś dzień, obrazując tym samym wspólnotę tożsamościową trwającą przez pokolenia.

W terminie wystawy istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji tematycznych dla grup ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: media@idmn.pl.


Więcej informacji znajduje się na stronie IDMN.