null

WYSPA SKARBÓW

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zajęcia dla dzieci nieśmiałych i niepewnych siebie z klas I-III szkoły podstawowej

Wyspa Skarbów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 zaprasza na zajęcia uczniów klas I- III szkoły podstawowej,
którzy mają trudności w podejmowaniu działań z własnej inicjatywy,
cechuje ich nieśmiałość, brak pewności siebie oraz wycofują się
z kontaktów z innymi.

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję doświadczyć pozytywnych emocji płynących ze wspólnej zabawy i kontaktu z innymi. Na zajęciach będziemy wykorzystywali metody pedagogiki  zabawy, socjoterapii oraz arteterapii.

 Cele zajęć:

  • ograniczenie lęku związanego z byciem wśród rówieśników,
  • wzmocnienie wiary we własne możliwości,
  • rozwijanie świadomości swoich talentów, mocnych storn,
  • podejmowanie aktywności społecznej przez dzieci,
  • rozpoznawanie emocji i ćwiczenie komunikowania swoich potrzeb
    i uczuć.

Zajęcia organizowane są dla: uczniów klas I-III

Termin zajęć: piątki, godz. 17:00-18:00 cykl 12 spotkań

termin rozpoczęcia zajęć: 22.02.2019 r.

Zgłoszenia: przyjmowane są telefonicznie /
na zajęcia kierują psycholodzy opiekujący się placówkami do których uczęszczają dzieci.

Prowadząca: Beata Myśliwiec