null

Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klas I szkół ponadpodstawowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 16 maja uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą się rejestrować/logować w elektronicznym systemie rekrutacji, pod adresem:  warszawa.edu.com.pl

  • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę korzystają  w systemie z zakładki „Zaloguj się” i wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
  • Uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych: niepublicznych oraz spoza terenu Warszawy, korzystają w systemie z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadzają nr PESESL.

Kandydaci wypełniają wniosek w systemie wprowadzając wymagane dane i układając listę preferencji oddziałów i szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (https://edukacja.um.warszawa.pl/-/czesto-zadawane-pytania-w-rekrutacji-na-rok-szkolny-2022-2023).

Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru osobiście lub przez system elektroniczny podpisując go profilem zaufanym, lub mailowo na adres szkoły przeznaczony na potrzeby rekrutacji (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół).