null

Wsparcie psychologiczne i dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
23.10.2021 09:00 - 23.10.2021 15:00

Zajęcia stacjonarne we WCIES, 23 października 2021 r., w godz. 9.00 – 15.00 

Warsztaty realizowane są w ramach cyklu - Wyzwania wielokulturowej szkoły, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się  z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabywają umiejętności niezbędne do pracy
z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

Cykl stanowią pojedyncze spotkania, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru – można więc uczestniczyć w pojedynczych zajęciach.  

Adresatami szkolenia są  dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy  szkolni ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi. 

Ich celem jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego i dbania o dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji.  

Uczestnicy zajęć m.inn: poznają proces adaptacji kulturowej oraz praktyczne rozwiązania z zakresu wsparcia psychologicznego i dbania o dobrostan psychiczny uczniów z doświadczeniem migracji

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wsparcie-psychologiczne-i-dobrostan-uczniow-z-doswiadczeniem-migracji