null

Wniosek o odwołanie Pana Przemysława Czarnka z funkcji Ministra

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” żąda w trybie natychmiastowym odwołania Pana Przemysława Czarnka z funkcji Ministra Edukacji i Nauki.

Załączniki: