null

Włącz się w obchody Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już 3 grudnia rusza Warszawski Tydzień Praw Człowieka. Centrum Komunikacji Społecznej przygotowało z tej okazji szereg aktywności dla uczniów szkół podstawowych.

Zaprojektowanie i wykonanie plakatów o tematyce praw dzieci oraz uczniów i uczennic.

Cele zajęć: 

 1. Zwiększenie świadomości wśród osób uczestniczących na temat praw dzieci oraz uczniów i uczennic.
 2. Promowanie działań dotyczących praw człowieka.
 3. Rozbudzanie u dzieci zainteresowania prawami człowieka. 
 4. Twórcze i aktywne spędzanie czasu. 
 5. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 
 6. Uczestnictwo:
 7. Zajęcia skierowane są do uczniów_ennic klas: IV - VIII publicznych szkół podstawowych w Warszawie.
 8. Uczniowie_ennice klasy po przeprowadzeniu dyskusji w zespole klasowym wykonują grupowo lub indywidualnie plakaty.
 9. Dobrze, gdyby plakaty miały hasło przewodnie.
 10. Prace powinny mieć formę jednostronnego plakatu w dowolnym formacie, dowolną techniką plastyczną (np.: malarstwo, rysunek, kolaż, grafika, techniki mieszane). 
 11. Każda grupa lub autor_ka podpisuje swoją pracę.
 12. Sugerujemy, aby prace po zakończeniu zajęć, zostały wyeksponowane w szkole.
 13. Zapewnienie materiałów do wykonania prac jest po stronie szkoły lub osób uczestniczących.
 14. Szkoły, które chcą zorganizować zajęcia, powinny zgłosić chęć uczestnictwa do organizatorów  Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka.
 15. Informacja o tym, że dana szkoła uczestniczy w obchodach Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka zostanie zamieszczona przez organizatorów na stronie wydarzenia i w mediach społecznościowych.

Proponowane terminy:

 1. Organizacja zajęć: 4 – 8 grudnia 2023 r.
 2. Ekspozycja prac w szkołach: 8 – 23 grudnia 2023 r.
 3. Proponowane terminy nie są obligatoryjne. Szkoły mogą przeprowadzić zajęcia oraz ekspozycje w dogodnym dla siebie terminie.

Warsztat dla młodzieży na podstawie podręcznika Amnesty International “Twój głos ma moc! Młodzi ludzie bronią praw człowieka”

Cele warsztatu: 

 1. Budowanie wśród młodzieży oraz nauczycieli i nauczycielek wiedzy i umiejętności do podejmowania działań w obronie praw człowieka.
 2. Zwiększenie świadomości w zakresie praw człowieka.
 3. Promowanie działań dotyczących praw człowieka.
 4. Rozbudzanie zainteresowania prawami człowieka. 

Temat warsztatu:

W podręczniku znajdują się przykładowe scenariusze do przeprowadzenia zajęć w tematach:

 1. Prawa człowieka i praworządność.
 2. Niezależność sądownictwa.
 3. Wolność słowa i wolność zgromadzeń.
 4. Dyskryminacja i sytuacja grup mniejszościowych.
 5. Prawa seksualne i reprodukcyjne.
 6. Aktywizm na rzecz praw człowieka.

Uczestnictwo:

 1. Nauczyciele_ki otrzymują podręcznik do pracy z młodzieżą Amnesty International „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka”.
 2. Nauczyciele_ki wybierają warsztat lub warsztaty z podręcznika, które w ramach swoich zajęć przeprowadzą z młodzieżą.
 3. Szkoły, które chcą zorganizować zajęcia, powinny zgłosić chęć uczestnictwa do organizatorów  Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka.
 4. Informacja o tym, że dana szkoła uczestniczy w obchodach Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka zostanie zamieszczona przez organizatorów na stronie wydarzenia i w mediach społecznościowych.

Proponowane terminy przeprowadzenia warsztatów: 4 – 8 grudnia 2023 r.

Kury e-learningowe Amnesty International

Nauczyciele_ki i uczniowie_ennice otrzymają dostęp do platformy e-learningowej Amnesty International „Akademia Praw Człowieka”. Kurs zawiera różnorodne formy edukacyjne, m.in. artykuły, filmiki, quizy i wywiady. Możliwe jest przeprowadzenia zajęć w szkole lub przekazanie uczniom_ennicom informacji, jak korzystać z kursów indywidualnie.

Cele kursów: 

 1. Zwiększenie wiedzy na temat praw człowieka wśród szkolnych społeczności, z możliwością otrzymania certyfikatu.
 2. Zwiększenie wśród młodzieży motywacji do aktywnej obrony praw człowieka.

Tematyka kursów:

 1. Wprowadzenie do praw człowieka.
 2. Porozmawiajmy o wolności słowa.
 3. Prawo do protestu.
 4. COVID-19 i prawa człowieka.
 5. Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę.
 6. Sprzeciwianie się i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.

Jak wziąć udział?

 1. Aby wziąć udział w „Akademii Praw Człowieka”, należy wejść na stronę academy.amnesty.org/learn i zarejestrować konto. 
 2. Po procesie rejestracji można wziąć udział w wybranych kursach z kilkudziesięciu propozycji dostępnych w różnych językach.

Proponowane terminy:

„Akademia Praw Człowieka” dostępna jest niezależnie, jednak proponujemy wziąć udział w kursach w trakcie Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka, tj. 3 – 10 grudnia 2023 r.


Jak się zaangażować?
 
Prosimy o przesłanie wiadomości na adres rownetraktowanie@um.warszawa.pl z informacją, że Państwa szkoła jest zainteresowana dołączeniem do WTPC. W odpowiedzi otrzymają Państwo gotowy scenariusz warsztatu plastycznego oraz informacje, jak korzystać z materiałów Amnesty International.
 
Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z Wydziałem Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej: