null

Weź udział w Dniu Bezpiecznego Internetu!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika telefonu komórkowego, trzymającego kulę ziemską. na ekranie uśmiech

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i świętowany jest na całym świecie. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 7 lutego. Jak co roku, organizatorzy zachęcają szkoły do uczestnictwa w akcji poprzez organizację lokalnych inicjatyw - zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych czy konkursów.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023.

7 lutego odbędzie się Gala DBI 2023 – dostępna zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online. Zainteresowane osoby będą miały możliwość zapoznania się z planami na DBI 2023 oraz ciekawymi wystąpieniami eksperckimi i programem artystycznym.


 
Nauczyciele i inni profesjonaliści zaangażowani w DBI mogą również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki zagrożeń online i edukacji cyfrowej w ramach szeregu webinarów DBI.

  • Organizatorzy pierwszego 1000 inicjatyw otrzymają pakiety drukowanych materiałów DBI 2023.  
  • W organizacji lokalnych inicjatyw pomocne będą konspekty lekcji i inne materiały edukacyjne opracowane przez FDDS i NASK (MATERIAŁY EDUKACYJNE).
  • Zaangażowanie w DBI 2023 możliwe jest też poprzez zaproszenie uczniów do udziału w lekcjach DBI prowadzonych online przez organizatorów i partnerów DBI od 7 lutego do końca marca 2023 (LEKCJE DBI). 
  • Lokalni organizatorzy DBI będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2023. Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów akcji 

Pod tym linkiem możesz zgłosić swoją szkółę do akcji.


Więcej informacji znajduje się na stronie programu SaferInternet.