null

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – oferta samorządowa w 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzieci bawiące się razem w przedszkolu przy ul. Myśliborskiej.
Autor: m.st. Warszawa

W bieżącym roku z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzonych w przedszkolach, szkołach, placówkach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, korzysta 821 dzieci z niepełnosprawnościami. Opieką są objęte dzieci i ich rodziny.

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci młodsze, mające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wykaz placówek, do których można zwrócić się po specjalistyczną pomoc, znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Załączniki: