null

Warsztaty plastyczne dla młodzieży i osób dorosłych w Muzeum Literatury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Muzeum Literatury zaprasza osoby powyżej 14 roku życia na nowy cykl warsztatów plastycznych, towarzyszący wystawie „7×70. Materie literatury”. Spotkania odbędą się w trzy najbliższe soboty - 15, 22 i 29 października 2022 r. o godz. 10:00. Poprowadzi je Ewa Machnio - malarka, scenografka oraz architektka.

Podczas warsztatów będziecie się przyglądać, w jaki sposób słowo istnieje poza kontekstem literatury, w sztukach wizualnych, i jak wpływa lub przekształca wizualną treść dzieła plastycznego. Poddacie analizie relację pomiędzy słowem a obrazem w sferze sztuki wizualnej i koncepcyjnej. W jaki sposób elementy pisma – form wizualnych i ich tematycznych odniesień (znaki – litery, słowa, komunikaty czy ich fragmenty) funkcjonują w kompozycjach plastycznych.

Program

Warsztat I – 15.10 (sobota), godz. 10:00 – 12:30

Pierwszy warsztat dotyczył będzie samej treści wizualnej poszczególnych liter, słów. Ich kształtu, ornamentu, ciężaru, dynamiki, a także kompozycji. Jaki budują odbiór i znaczenia, takie jak ścisłość, treściwość czy sedno. Wykorzytacie przykłady poezji konkretnej odwołując do uznanych twórców tego nurtu poezji oraz innymi, współczesnymi przykładami powiązania słów i ich wizualnego odbioru np. twórczość Barbary Kruger.

Warsztat II – 22.10 (sobota), godz. 10:00 – 12:30

W drugim warsztacie punktem wyjścia będzie pytanie w jaki sposób inskrypcje słowne wpływają na odbiór dzieła plastycznego. Co ze sobą niosą, jakie informacje, napięcia, skojarzenia? Jaką mają formę: komentarza, komunikatu, kamuflażu? Czy można je przekształcać, nadawać indywidualny charakter, zmieniać ich znaczenie? Warsztat inspirowany będzie malarstwem i instalacjami Jadwigi Sawickiej, Jarosława Modzelewskiego, Pawła Susida, a także pracami konceptualnymi Richarda Serry: Verb List Compilation: Actions to Relate to Oneself, czy Bruce’a Naumana. „One Hundred Live and Die”, Jenny Holzer i innych.

Warsztat III – 29.10 (sobota), godz. 10:00 – 12:30

Tematem trzecich zajęć będą relacje między obrazem i słowem w epoce rewolucji cyfrowej i nowych mediów. Zbadacie pojemność znaczenia słów w akcie powtarzania, komponowania krytycznego komentarza czy słowotwórstwa. Za przykłady posłużą wam komiksy, satyry czy współczesne memy. Podczas każdych warsztatów wykonacie pracę plastyczną z użyciem prasy drukarskiej.

Limit miejsc: 12
Zapisy: edukacja@muzeumliteratury.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie Muzeum Literatury