null

Warsztat dla rodziców nastolatków z Zespołem Aspergera (od 12. r.ż.)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwa nabór na warsztaty dla rodziców dzieci powyżej 12. r.ż. z Zespołem Aspergera.

Zapraszamy rodziców nastolatków z Zespołem Aspergera, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności wychowawczych.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 05 marca

Warsztaty obejmują 6 spotkań odbywających się w piątki w godzinach 16.30 – 20.00

Prowadzone są on-line, przez platformę ZOOM.

Realizowane są w ramach grantu Biura Edukacji m.st. Warszawy

Rodzice biorący udział w zajęciach:

  • Zdobędą podstawową wiedzę na temat Zespołu Aspergera i wpływu tego zaburzenia na funkcjonowanie nastolatka zarówno w środowisku szkolnym i domowym.
  • Nauczą się skutecznych sposobów reagowania w sytuacjach, gdy pojawią się trudne zachowania nastolatka z Zespołem Aspergera.
  • Będą doskonalić umiejętności w zakresie komunikacji z dzieckiem, uwzględniającej trudności dziecka.
  • Nauczą się sposobów pomocy dziecku w sytuacjach dla niego trudnych.

Osoby prowadzące: Anna Salwa – Kazimierska i Agnieszka Łysio

Zapisy do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-18.00 w sekretariacie Poradni "Uniwersytet dla Rodziców: tel. 512 388 571, 22 822 24 46;

Na listę podstawową zapisujemy 20 osób. Kolejne osoby zapisywane są na listę rezerwową.Przed rozpoczęciem zajęć weryfikujemy zgłoszenia z listy podstawowej. Na miejsca osób, które  zrezygnują zapraszamy osoby z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.

UWAGA – na warsztaty nie przyjmujemy par w ostrym konflikcie. W przypadku konfliktu między rodzicami, na daną edycję grupy może uczęszczać tylko jeden z nich. Podyktowane jest to troską o zapewnienie uczestnikom atmosfery spokoju oraz niezakłóconego korzystania z zajęć.