null

Warszawska sieć szkół wspierających uzdolnionych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 należy 190 publicznych i niepublicznych szkół, posiadających aktualny status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzającego osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych (lista w załączniku).

Zgodnie z regulaminem, od 2017 r. Certyfikat przyznawany jest na czteroletni okres realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Po upływie tego okresu szkoły mogą ubiegać się o jego bezterminowe przedłużenie, składając wyciąg z systematycznie prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 Certyfikat bezterminowy posiadają 158 szkoły.

Nauczyciele z sieci cyklicznie wymieniają doświadczenia w ramach spotkań „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”, „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego” lub "Mistrz i uczeń - interdyscyplinarne warsztaty na MISH", uczestniczą w letnich seminariach dla nauczycieli WARSA i SAWY oraz korzystają z tematycznej oferty samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 zrealizowany został także pilotaż nowej koncepcji rozwoju projektu o nazwie „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych", w której uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z 40 szkół, posiadających bezterminowy Certyfikat. Podstawowym celem koncepcji „patronatów” jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami. Pilotażowa oferta patronatów przygotowana została przez trzy instytucje: Centrum Edukacji Obywatelskiej (obszar - Społeczność), Centrum Nauki Kopernik (obszar - Nauka), Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki (obszar - Sztuka).

Załączniki: