null

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana – zmiana zasad aplikowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po dwóch latach istnienia Nagrody członkowie Kapituły, która dokonuje wyboru Laureatów Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, zebrali istotne refleksje i uwagi co do charakteru oraz sposobu opisywania działań przedstawionych przez szkoły i placówki. Jest to powodem zmian, które mają na celu doskonalenie jakości działań szkół i placówek oraz możliwość lepszego zapoznania się członków Kapituły z oddziaływaniem ich rezultatów na bezpośrednich uczestników i całą szkolną społeczność a także na szersze ich upowszechnienie.

Celem Nagrody jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii i budowanie etyki życia społecznego. O Nagrodę ubiegać się mogą warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz placówki wychowania pozaszkolnego i bursy prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę.Twórcy Nagrody odwołują się bezpośrednio do postaci Marka Edelmana, wskazując wyznawane przez niego wartości i ideały jako szczególnie ważne i godne upowszechniania.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe,
  • placówki wychowania pozaszkolnego i bursy.

Nagroda jest uhonorowaniem działań całej społeczności szkolnej za działania podejmowane w obszarach:

  • edukacji na rzecz praw człowieka,
  • zapobiegania przejawom nienawiści (z uwzględnieniem kontekstu historycznego),
  • poznawania historii i kultury społeczności żydowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej),
  • edukacji o Holokauście 
  • historii opozycji demokratycznej w Polsce po 1968 roku.

Termin przesłania zgłoszenia do końca lutego 2022 roku.

Uchwałą nr XXIV/687/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy ustanowiła Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana. 

W załączeniu ujednolicony tekst uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana

Załączniki: