null

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana Rady m.st. Warszawy w roku szkolnym 2022/2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ankieta do zgłaszania projektów w nowej edycji Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana Rady m.st. Warszawy w roku szkolnym 2022/2023 jest aktywna do 28 lutego br. - zapraszamy do wpisywania wniosków.

Wniosek w formie ankiety dostępny na platformie ankietowej http://ankietyBE.um.warszawa.pl.

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli aplikujących do Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana do udziału w seminarium w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Jest dodatkowy termin 4 i 5 marca na seminarium wyjazdowe do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi – zapisy w systemie rekrutacyjnym WCIES

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Droga-do-Szoah-kultura-i-pedagogika-pamieci-w-edukacji-o-Holokauscie-Seminarium-wyjazdowe-w-Lodzi4250 

Obecnie jest realizowany projekt Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń „Droga do Szoah”, który jest skierowany do nauczycielek i nauczycieli warszawskich szkół. W związku ze zbliżającą się 80 rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim w ramach projektu nauczyciele mogą zaktualizować i poszerzyć wiedzę na temat szeroko rozumianej problematyki Zagłady, kultury i pedagogiki pamięci. Szczegóły projektu pod linkiem:

 https://um.warszawa.pl/waw/wcies/-/a-droga-do-szoah.
 
Jednocześnie w ramach współpracy z Teatrem Żydowskim planowany jest szeroki udział szkół 19 kwietnia w Apelu: każde dziecko ma imię, polegającym na odczytywaniu imion i nazwisk dzieci poległych podczas Holokaustu. Szkoły otrzymają szczegółowe informacje i możliwość zgłoszenia się do udziału w apelu w najbliższym czasie


Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana, została ustanowiona i jest przyznawana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, od grudnia 2019 r. Jej celem jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii i budowanie etyki życia społecznego. Nagroda jest uhonorowaniem działań całej społeczności szkolnej za działania podejmowane w obszarach: edukacji na rzecz praw człowieka, zapobiegania przejawom nienawiści (z uwzględnieniem kontekstu historycznego), poznawania historii i kultury społeczności żydowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej), edukacji o Holokauście oraz historii opozycji demokratycznej w Polsce po 1968 roku. Ubiegać się o nią mogą warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz placówki wychowania pozaszkolnego i bursy prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę.