null

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej - nabór wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Baner Nagrody Edukacji Kulturalnej

Głównym celem Nagrody jest wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek oraz realizowanych przez nich/nie projektów kulturalnych. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 czerwca.

Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe (łączna pula nagród wynosi 100 tys. złotych), a ich projekty staną się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną.

Wśród tematów i obszarów priorytetowych dla Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w 2022 znalazły się:

  • podejmowanie aktualnych tematów społecznych takich jak: różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo, tożsamość lokalna, środowisko naturalne i przyroda, środowisko medialne i wirtualne;

  • organizowanie procesów twórczych;

  • rozwój nowych umiejętności i wspieranie kompetencji przyszłości takich jak: krytyczne myślenie, umiejętność podejmowania dialogu i rozpoznawania różnych poziomów komunikacji, umiejętność trafnej oceny informacji, współpracy i współdecydowania, rozumienia siebie i swojej społeczności w warunkach zmieniającej się rzeczywistości;

  • docenianie różnych sposobów uczestnictwa w kulturze;

  • dialog z istniejącymi dziełami i dziedzictwem kulturowym.

Złożona z praktyków i praktyczek kultury i edukacji, profesjonalistów i profesjonalistek z różnych obszarów związanych z edukacją kulturalną Kapituła WNEK dokona wyboru laureatów i laureatek na podstawie powyższych priorytetów, własnych eksperckich wniosków, doświadczeń i kryteriów określonych w Regulaminie.

Więcej informacji znajduje się tutaj